Fontos információk működésünkről

Általános szerződési feltételek

A szolgáltatásaink megrendelése

A megrendeléseket elektronikus formában, az oldalainkon található FORM-ok kitöltésével vagy e-mailben tudjuk fogadni.

A beérkező kéréseket minden esetben e-mailben visszaigazoljuk a várható elkészülési határidő megjelölésével. Ha a visszaigazolás 1 napon belül nem érkezne meg, kérjük jelezze telefonszámunkon.

A megbízások elfogadása

A megrendelések elfogadása az ajánlatküldő levélben történik meg.

Fenntartjuk a jogot a megbízás elutasítására. Az elutasítás okát a válaszlevélben leírjuk.

A szolgáltatás ügymenete szövegírás esetén:

 1. Érdeklődés, egyeztetés
 2. Ajánlat küldése a határidő és az ár megjelölésével
 3. Elfogadás esetén megrendelés írásban (FORM vagy e-mail)
 4. Ha elkészült a szöveg, számlát küldünk
 5. A számla kifizetése után e-mailben küldjük a kért szöveget

A szolgáltatás ügymenete weboldal korrektúra esetén:

 1. Érdeklődés, egyeztetés, weboldal átnézése
 2. Ajánlat küldése a határidő és az ár megjelölésével
 3. Elfogadás esetén megrendelés írásban (FORM vagy e-mail)
 4. Számla küldése
 5. A számla kifizetése után a korrektúra elkészítése

A szolgáltatás ügymenete kiadvány korrektúra esetén:

 1. Érdeklődés, egyeztetés
 2. Mintaoldalak eljuttatása hozzánk, teljes karakterszám megadása
 3. Ajánlat küldése a határidő és az ár megjelölésével
 4. Elfogadás esetén megrendelés írásban (FORM vagy e-mail)
 5. Számla küldése*
 6. A számla kifizetése után a korrektúra elkészítése*
  *Megállapodás alapján az 5. és 6. pont szerinti tételek több részletben is teljesíthetőek.

Titoktartási nyilatkozat:

A korrektúra, a papírról és hangról átírás szolgáltatásunk során hozzánk eljuttatott kéziratokat és fájlokat bizalmasan kezeljük. Azokat harmadik személynek nem mutatjuk meg és nem továbbítjuk. A kéziratok íróját nem fedjük fel.

A szövegírás szolgáltatás során, megrendelésre készült írásokkal a vételár kifizetése után a megrendelő szabadon (sajátjaként) rendelkezhet.
A szöveg megjelentetése után az íráshoz kapcsolódó felelősség is a megrendelőé.

„Garanciális” kérdések:

A szövegírás szolgáltatásunk során készült szöveggel kapcsolatos kifogásokat még a megjelenés előtt, az átvétel után 6 napon belül kérjük jelezni. Legfeljebb két javítást vállalunk, ezért kérjük a kifogások és elvárások írásban (e-mail) történő pontos megfogalmazását.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelés jogi háttere
 • Az Európai Parlament (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet: „GDPR”)
 • a 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • a 2008 évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • a 2001 évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Az adatkezelő

Vilcomp Kft.
1213 Budapest, Fecske u. 11/B
e-mail: netszovegiras@gmail.com
Tel: +36304862171

A tárhelyszolgáltató adatai
 • Cégnév: Webhosticon Kft.
 • Cím: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
 • Web: webhosticon.hu
A kezelt adatok köre

Az érintettek önkéntes adatszolgáltatása, hozzájárulása alapján:

 • Honlap böngészés: nem szükséges személyes adat megadása.
 • Hírlevél, érdeklődés: név, e-mail cím, telefonszám
 • Ajánlatkérés, szerződéskötés: az ezekhez szükséges adatok
 • Számlázás: számviteli kötelezettség szerinti adatok

Ha böngészőjében engedélyezte, akkor oldalaink – személyes azonosításra nem alkalmas – jelzőket (sütiket) alkalmazhatnak a böngészés könnyítésére, látogatottsági statisztika készítése céljából és a felhasználói élmény növelésére.

Az adatkezelő nem gyűjt és nem kezel különleges adatokat (faji, politikai, egészségügyi, nemi identitás).

Az adatkezelő a kezelt személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli engedélye nélkül – jogszabályi kötelezettséget leszámítva – harmadik személynek nem adja át.

Az adatkezelésben érintettek jogai, lehetőségei

Az érintettek írásban kérhetik:

 • A Vilcomp Kft. róluk gyűjtött adatainak listáját
 • A róluk gyűjtött adatok helyesbítését, módosítását
 • Leiratkozást a hírlevélről
 • A hozzájuk kapcsolt adatok törlését (elfeledtetést)
netszovegiras@gmail.com
ÁSZF - Adatkezelés
Partnereink

Figyelem! Ha böngésződben engedélyezted, akkor oldalaink sütiket használnak a felhasználói élmény növeléséhez!